Zajęcia dodatkowe

Rytmika Wrocław zajęcia dla przedszkoli i szkół

Powierzone nam dzieci rozwijamy poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych w ramach czesnego:

Język angielski

Trzy razy w tygodniu zajęcia prowadzone są przez nauczyciela anglistę z wieloletnim doświadczeniem dostosowane do wieku i możliwości Dziecka. Nasze dzieci zapoznają się z językiem angielskim, jego melodyjnością i dźwięcznością poprzez śpiew, zabawy ruchowe, rysowanie, uczą się prostych słów, wierszyków i zwrotów.

Rytmika

W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematyczne związane z planem pracy nauczyciela-dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych. Zajęcia umuzykalniające mają na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej uwrażliwienie na różne elementy muzyki. Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka, poprzez improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Nasze dzieci śpiewają, tańczą przy akompaniamencie pianina i Pani Ewy. Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu i trwają po 30 minut.  

Zajęcia teatralne

Głównym celem zajęć jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, rozwijają uzdolnienia artystyczne naszych dzieci poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej, zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola, pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej, wielokrotne czytanie i powtarzanie tekstów doskonali pamięć wzrokowo-słuchowo-ruchową dziecka, a przez to niweluje trudności w czytaniu i opowiadaniu, dziecko uczy się również zachowania na scenie oraz pokonywania tremy przed występem.

Zajęcia kulinarne „Kuchcikowo”

To typ zajęć bardzo lubianych przez dzieci zarówno starsze, jak i młodsze, mają one na celu nauczyć przedszkolaki czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić do zdrowego odżywiania, podczas takich działań uczymy dzieci zachowania się przy stole jak i również posługiwania się sztućcami, dzieci mogą samodzielnie wykonywać różne czynności kuchenne: smarować, rozdrabniać, ubijać, mieszać, itp., daje im to wiele radości i satysfakcji z posiadanych umiejętności, to zajęcia będące fascynującą podróżą do świata smaków, zapachów i kolorów.

LOGORYTMIKA 

Zajęcia logorytmiczne (logorytmika) są połączeniem ćwiczeń rytmicznych ze słowami. Aktywizują dzieciaczki zarówno ruchowo – co ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka, w tym rozwoju mowy, jak i słuchowo. Podczas logorytmiki skaczemy, tańczymy, śpiewamy, odpowiednio reagujemy na różne bodźce dźwiękowe, bawimy się. W ten sposób rozwijamy umiejętność sprawnego wykonywania ruchów w zakresie motoryki wielkiej i małej, a także usprawniamy narządy artykulacyjne. Pracujemy nad prawidłowym torem oddychania, utrwalamy umiejętność realizacji wypowiedzi wyłącznie na wydechu, wzmacniamy jego siłę, dbamy o to, by oddychać tylko nosem, gdy nie mówimy/śpiewamy. Kształtujemy prawidłową fonację. Rozwijamy pamięć, poczucie rytmu i tempa.

Zajęcia te wpływają na wzrost słownictwa biernego (to, co dziecko rozumie) i czynnego (to, co mówi), rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. A to wszystko w atmosferze dobrej zabawy! I zrozumienia, także dla tych, którzy nie zechcą brać udziału w każdym proponowanym zadaniu. Dziecko, które akurat nie ma ochoty na aktywność fizyczną i tak poddawane jest stymulacji słuchowej ze względu na rodzaj zajęć. Jednak szczera zachęta ze strony CUDOWNEJ Pani prowadzącej zajęcia oraz zaangażowanie innych uczestników najczęściej sprzyjają dołączeniu się do wspólnej zabawy.

Logorytmika może być wzbogaceniem terapii gabinetowej jak i profilaktyki logopedycznej dla dzieci, jednak w przypadku dużych trudności w zakresie komunikacji werbalnej czy wad wymowy nie zastąpi dostosowanej do potrzeb danego dziecka terapii logopedycznej.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut.

Zajęcia LABO-Odkrywcy

 to interaktywne zajęcia prowadzone przez panią Magdę, na których dzieci za pomocą bezpiecznych doświadczeń odkrywają prawa i zjawiska otaczającego nas świata oraz w praktyczny sposób otrzymują odpowiedzi na najbardziej nurtujące je pytania. Wykonując ciekawe i barwne eksperymenty poznają podstawowe zjawiska, które sprawiają, że nasz świat wygląda i funkcjonuje w sposób, jaki codziennie obserwują. Dowiadują się m.in. dlaczego pada deszcz, jak powstaje tęcza, czy jak działa parowóz. Tworzą tez chemiczną stację pogody. Oczywiście jest też czas na wybuchy, dzieci budują swój własny wulkan i gejzer oraz poznają zasady ich działania. Na tych zajęciach dzieci uczą się bawiąc.

Podczas zajęć:

  • odkrywają fascynujący świat fizyki i chemii,
  • wykonują ciekawe i barwne eksperymenty,
  • uczą się logicznego myślenia i szybkiej analizy faktów.
  • zajęcia odbywają się raz w miesiącu i  trwają 30min , kierowane są dla 3, 4 , 5 i 6 latków.

Gry i zabawy z Magicznym dywanem
– projektor

Funtronic to zintegrowany z projektorem i komputerem system czujników ruchu, zawierający pakiety gier edukacyjnych przeznaczonych do zabaw i zajęć dydaktycznych. Obraz emitowany z projektora wyświetlany jest bezpośrednio na podłodze naszej sali widowiskowo-sportowej. Interakcja/zabawa z „dywanem” odbywa się intuicyjnie, komputer wykrywa ruch poruszającego się po wyświetlanym obrazie dziecka i reagując na jego gesty, umożliwia kontakt sensoryczny z uwzględnieniem dotyku! „Dywan” pomaga w kompleksowym wieloformatowym rozwoju dziecka, umożliwia prowadzenie zajęć kompensacyjnych poprzez ćwiczenia fizyczne, intelektualne i interaktywną rozrywkę. Multimedialny „Dywan” jest nowoczesnym i nowatorskim narzędziem pracy, służy naszym dzieciom w procesie edukacyjno-wychowawczym oraz do relaksu i wyciszenia.

Zajęcia dodatkowo płatne do wyboru

Zajęcia dodatkowe to sposób na rozbudzanie zainteresowań, rozwój inteligencji, wspomaganie rozwoju umiejętności twórczego myślenia oraz kreatywności dziecięcej, to również sposób na atrakcyjne spędzanie czasu przez nasze dzieci. Zajęcia tego rodzaju to przede wszystkim zabawa, poszukiwanie i utrwalanie pasji, zainteresowań, rozbudzanie i rozwijanie własnych predyspozycji.

Nasze dzieci mają do wyboru następujące zajęcia:

  • balet
  • gimnastyka artystyczna
  • karate
  • przedszkoliada – zabawa z piłką
  • MathRiders – zajęcia z matematyki
  • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach porannych lub od 14.30-16.00 , po bloku zajęć z podstawy programowej.