Zajęcia dodatkowe

Powierzone nam dzieci rozwijamy poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych w ramach czesnego:

Język angielski

Trzy razy w tygodniu zajęcia prowadzone są przez nauczyciela anglistę z wieloletnim doświadczeniem dostosowane do wieku i możliwości Dziecka. Nasze dzieci zapoznają się z językiem angielskim, jego melodyjnością i dźwięcznością poprzez śpiew, zabawy ruchowe, rysowanie, uczą się prostych słów, wierszyków i zwrotów.

Rytmika

W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematyczne związane z planem pracy nauczyciela-dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych. Zajęcia umuzykalniające mają na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej uwrażliwienie na różne elementy muzyki. Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka, poprzez improwizacje ruchowe śpiewane i grane.

Zajęcia plastyczne

Mają na celu rozbudzać w dzieciach kreatywność, uczyć wyrażania emocji przez sztukę, a także doskonalić zdolności manualne, by sprostać tym wszystkim zadaniom podczas naszych zajęć stosujemy różnorodne techniki i metody – malujemy palcami, węglem, tworzymy kolaże, do których wykorzystujemy papier, różnorodne tkaniny, a także przedmioty codziennego użytku, wszystko po to, by rozbudzać wyobraźnię dzieci, ale też rozwijając sprawność dłoni i palców za co odpowiada motoryka mała.

Zajęcia teatralne

Głównym celem zajęć jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, rozwijają uzdolnienia artystyczne naszych dzieci poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej, zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola, pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej, wielokrotne czytanie i powtarzanie tekstów doskonali pamięć wzrokowo-słuchowo-ruchową dziecka, a przez to niweluje trudności w czytaniu i opowiadaniu, dziecko uczy się również zachowania na scenie oraz pokonywania tremy przed występem.

Grupowe zajęcia profilaktyczne z logopedą

Kierowane są zarówno do dzieci, które mają problemy logopedyczne (wówczas ich celem jest usunięcie problemu) oraz do dzieci mówiących prawidłowo, gdyż wówczas ich zadaniem jest doskonalenie języka, dzięki czemu dzieci mówią coraz poprawniej, zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu prowadzone są w formie zabawy przez specjalistów, którzy są z dziećmi przez cały dzień, zarówno metody pracy, jak i pomoce dydaktyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych podopiecznych.

Zajęcia kulinarne „Kuchcikowo”

To typ zajęć bardzo lubianych przez dzieci zarówno starsze, jak i młodsze, mają one na celu nauczyć przedszkolaki czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić do zdrowego odżywiania, podczas takich działań uczymy dzieci zachowania się przy stole jak i również posługiwania się sztućcami, dzieci mogą samodzielnie wykonywać różne czynności kuchenne: smarować, rozdrabniać, ubijać, mieszać, itp., daje im to wiele radości i satysfakcji z posiadanych umiejętności, to zajęcia będące fascynującą podróżą do świata smaków, zapachów i kolorów.