metodyka

Metodyka

Oprócz troskliwej opieki i pielęgnacji codziennie zapewnimy naszym podopiecznym dużo zabaw „które uczą”. Pracujemy nad kształtowaniem prawidłowych nawyków higienicznych i kulturalnych. Prowadzimy zajęcia: ruchowe, plastyczne, muzyczne, językowe, logopedyczne, oraz gry i zabawy.

Metodyka

W ramach oferty edukacyjnej realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego wg wytycznych MEN. Robimy to poprzez zabawę, ruch i działania twórcze dzieci – bo dzieci przyswajają „naukę” poprzez działanie. Oprócz zajęć codziennych w przedszkolu: przygotowujemy z dzie