Plan dnia

Ramowy rozdkład dnia w przedszkolu „ŚWIAT MALUCHA”

 • 6:30  –  8:30  Zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi przychodzącymi. Zabawy  swobodne – stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających realizacji pomysłów dzieci.  Praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.
 • 8:30 – 9:00 Budowanie zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym. Zabawy ruchowe; przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, rozwijanie nawyków higienicznych i samoobsługowych.
 • 9:00 – 9:30 Śniadanie (rotacja grup w jadalni) – doskonalenie umiejętności samodzielnego i  kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.
 • 9:30 – 10:15  Zajęcia kierowane  – Tworzenie sytuacji edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela w formie zabaw, ćwiczeń, gier, itp. wynikających z realizacji podstawy programowej w celu zdobywania i poszerzania wiadomości, doświadczeń (w miarę możliwości pogodowych na świeżym powietrzu); rozwijanie i doskonalenie umiejętności i sprawności oraz samorealizacji   w różnych formach aktywności (poznawcza, słowna, plastyczna, muzyczna, ruchowa); zajęcia rytmiczne. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • 10:15  – 11:15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem ( zabiegi higieniczne,  doskonalenie czynności ubierania się). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.  W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogoda, zła jakość powietrza) gry i zabawy sportowe w sali; czas na głośne czytanie dzieciom utworów literackich; zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań.
 • 11:15 – 11:45  Obiad  I danie zupa (rotacja grup w jadalni) – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.
 • 11:45 – 13:45  Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksacji (słuchanie muzyki, bajek, wyciszenie). Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, zabawy i gry stolikowe   w małych zespołach podejmowane spontanicznie przez dzieci; zajęcia stymulujące  i wyrównawcze pod kierunkiem nauczyciela, logopedy; ćwiczenia utrwalające wiadomości z programowych zajęć edukacyjnych. Poobiedni odpoczynek na leżakach przy muzyce, bajkach terapeutycznych, czytanie literatury dziecięcej.
 • 13:45 – 14.30 Obiad  II danie (rotacja grup w jadalni) – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.
 • 14:30 – 15.45 Gry i zabawy na powietrzu lub w sali – zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela; gry i zabawy stolikowe; praca w zespołach lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym i z dzieckiem zdolnym; zabawy ze śpiewem.
 • 15:45 – 16:00  Podwieczorek (rotacja grup w jadalni) – doskonalenie umiejętności samodzielnego   i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

  Dzieci młodsze – czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne – doskonalenie umiejętności związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem garderoby.

 • 16:00 – 18:00  – Gry i zabawy na powietrzu lub w sali – zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela; gry i zabawy stolikowe; praca w zespołach lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym i z dzieckiem zdolnym; zabawy ze śpiewem; indywidualne rozmowy z dziećmi na temat wydarzeń dnia.