Otrzymaliśmy wsparcie z programu „Maluch +”

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w okresie do 31.12.2019r w kwocie:

  • 100 złotych miesięcznie na każde dziecko,

o którą to kwotę pomniejszone zostanie czesne w naszym Żłobku.

Zapraszamy!