Opłaty w żłobku

Opłaty obowiązujące w żłobku:

  • opłata wpisowego 300 zł (bezzwrotna) celem rezerwacji miejsca w Żłobku z przeznaczeniem na fundusz rozwoju Żłobka.
  • miesięczna opłata stała – czesne:
    700 zł
    – dla dzieci zamieszkujących na terenie gminy Wieliszew
  • dzienna stawka wyżywienia dziecka 12 zł (w przypadku nieobecności dziecka następuje zwrot stawki za wyżywienie pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka)
  • W związku z otrzymaniem dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki, miesięczne czesne ponoszone przez rodziców zostało obniżone o kwotę 80 złotych. 

Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego.