Opłaty w przedszkolu

Opłaty obowiązujące w przedszkolu:

  • opłata wpisowego 300 zł (bezzwrotna) celem rezerwacji miejsca w Przedszkolu z przeznaczeniem na fundusz rozwoju Przedszkola
  • miesięczna opłata stała 700 zł
  • dzienna stawka wyżywienia dziecka 14 zł (w przypadku nieobecności dziecka następuje zwrot stawki za wyżywienie pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka)

Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego.