Metodyka

W ramach oferty edukacyjnej realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego wg wytycznych MEN. Robimy to poprzez zabawę, ruch i działania twórcze dzieci – bo dzieci przyswajają „naukę” poprzez działanie.

Oprócz zajęć codziennych w przedszkolu:

  • przygotowujemy z dziećmi przedstawienia przedszkolne np. pasowanie na przedszkolaka, witamy w przedszkolu Św. Mikołaja, świętujemy Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty
  • zapraszamy ciekawych gości dla dzieci np. pana policjanta,strażaków, panią doktor weterynarz, panią doktor pediatrę
  • organizujemy wyjścia np. do gospodarstwa agroturystycznego, do parku np. w poszukiwaniu nadchodzącej jesieni
  • organizujemy urodziny przedszkolaków
  • gościmy teatrzyk ze spektaklami adresowanymi dla maluchów
  • gościmy zwierzątka w placówce
  • organizujemy wycieczki itp.