Żłobek

Wyprawka do żłobka

Wyprawka jest niezbędna dla zachowania prawidłowej higieny i zdrowia naszego dziecka. Dziecko powinno być ubierane w wygodny, niekrępujący ruchów strój, umożliwiający swobodne zakładanie i zdejmowanie (prosimy o ubranka luźno przechodzące przez głowę, w miarę możliwości bez guzików

Opłaty w żłobku

Opłaty obowiązujące w żłobku: opłata wpisowego 300 zł (bezzwrotna) celem rezerwacji miejsca w Żłobku z przeznaczeniem na fundusz rozwoju Żłobka. miesięczna opłata stała: 700 zł – dla dzieci zamieszkujących na terenie gminy Wieliszew dzienna stawka wyżywienia dziecka 12 zł (w